Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού

 • Συντάχθηκε 02-06-2023 09:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού , σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθμ. 4040/31.05.2023 πρόσκλησης .

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 13.06.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών 

  Άννα Καλληδονάκη


  Συνημμένα:

  • 4040 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 130, Μέγεθος: 512 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012