Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

  • Όλες οι κατηγορίες
  • Δημόσιες Ανακοινώσεις
  • Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 23-02-2024 11:21 23-02-2024 11:21
Προκήρυξης μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 22-02-2024 12:15 22-02-2024 12:15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με Διπλωματούχους Ηλεκτρονικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών ή Χημικούς Μηχανικούς για έξι (6) μήνες ΚΕ ΕΛΚΕ 82688. 22-02-2024 10:28 22-02-2024 10:28
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 36434/04-12-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82963. 19-02-2024 14:13 19-02-2024 14:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2023-2024 για το Πολυτεχνείο Κρήτης για τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82996. 16-02-2024 20:55 16-02-2024 20:55
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2023-2024 για το Πολυτεχνείο Κρήτης για τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82996. 16-02-2024 10:12 16-02-2024 10:12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2023-2024 για το Πολυτεχνείο Κρήτης για τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΚΕ ΕΛΚΕ 82996. 16-02-2024 09:34 16-02-2024 09:34
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2023-2024 για το Πολυτεχνείο Κρήτης για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΚΕ ΕΛΚΕ 82996. 16-02-2024 08:59 16-02-2024 08:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ακαδημαικής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2023-2024 για το Πολυτεχνείο Κρήτης για τη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΚΕ ΕΛΚΕ 82996. 15-02-2024 15:14 15-02-2024 15:14
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 15-02-2024 14:31 15-02-2024 14:31
Προκήρυξη πρόσληψης Εντεταλμένων Διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 - Σχολή ΗΜΜΥ 05-02-2024 21:29 05-02-2024 21:29
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 38368/19-12-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82890. 02-02-2024 17:53 02-02-2024 17:53
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με Πτυχιούχο/Διπλωματούχο Μηχανικό ή Σχολής Θετικών Επιστημών ή Περιβάλλοντος ΠΕ ΚΕ ΕΛΚΕ 82798. 30-01-2024 13:31 30-01-2024 13:31
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με Διπλ. Μηχανικό Περιβάλλοντος ΚΕ ΕΛΚΕ 81968. 09-01-2024 10:53 09-01-2024 10:53
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για επτά (7) μήνες ΚΕ ΕΛΚΕ 82688. 09-01-2024 08:37 09-01-2024 08:37
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με Διπλωματούχο Μηχ. Περιβάλλοντος ΚΕ ΕΛΚΕ 82798. 08-01-2024 11:12 08-01-2024 11:12
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 36190/01-12-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82688. 05-01-2024 12:06 05-01-2024 12:06
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για τη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΚΕ ΕΛΚΕ 82969. 22-12-2023 12:57 22-12-2023 12:57
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 32201/2023 Πρόσκλησης Έργο: 82687. 22-12-2023 11:13 22-12-2023 11:13
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 33614/2023 Πρόσκλησης - BLUE PORTS KE ELKE 82913. 22-12-2023 10:26 22-12-2023 10:26
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 35121/2023 Πρόσκλησης - EURECA PRO 2.0 ΚΕ ΕΛΚΕ 82953 22-12-2023 09:30 22-12-2023 09:30
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για πέντε (5) μήνες με Διπλωματούχο Επιστήμης Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82890. 19-12-2023 08:55 19-12-2023 08:55
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για καθηγητή φυσικής αγωγής 15-12-2023 10:12 15-12-2023 10:12
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 34790/22-11-2023 για τη θέση Νο 2 ΚΕ ΕΛΚΕ 82969. 14-12-2023 21:25 14-12-2023 21:25
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 34628/20-11-2023 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82967. 14-12-2023 20:47 14-12-2023 20:47
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 34477/20-11-2023 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82968. 14-12-2023 18:31 14-12-2023 18:31
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 33633/10-11-2023 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 14-12-2023 17:47 14-12-2023 17:47
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 33633/10-11-2023 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 14-12-2023 17:47 14-12-2023 17:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορ. χρόνου πλήρους απασχόλησης με Πτυχιούχο/Διπλωματούχο Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού για τη Γραμματεία της Σχολής ΜΗΧΟΠ ΚΕ ΕΛΚΕ 82969. 08-12-2023 09:40 08-12-2023 09:40
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 31598/30-10-2023 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82798. 07-12-2023 20:16 07-12-2023 20:16
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012