Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών
 • Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Σταματούλη Γεωργίας

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Σταματούλη Γεωργίας

 • Συντάχθηκε 02-06-2023 13:03 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 12/06/2023 11:00
  Λήξη: 12/06/2023 12:00

  Τίτλος

  Μέταλλα στρατηγικής σημασίας στο λιγνίτη από την περιοχή της Αχλάδας, Φλώρινα. Περιεκτικότητες και τρόποι εμφάνισης.

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

  1. Δ. Πεντάρη
  2. Α. Αργυράκη
  3. Π. Μακρή

  Περίληψη

  Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται η περιεκτικότητα και οι τρόποι εμφάνισης μετάλλων στρατηγικής σημασίας στον λιγνίτη της περιοχής Αχλάδας στη Φλώρινα. Τα μέταλλα που μελετήθηκαν είναι τα La και Ce ως αντιπροσωπευτικά των ελαφριών σπάνιων γαιών, το Sc και το Li.

  Τα δείγματα που μελετήθηκαν ήταν λιγνίτης και τέφρες διαφορετικών θερμοκρασιών καθώς και η αντίστοιχη ιπτάμενη τέφρα.

  • Ορυκτολογική ανάλυση των δειγμάτων με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD)
  • Χημική ανάλυση με φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ (XRF)
  • Μικροσκοπική παρατήρηση και χημική ανάλυση με χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης με ενσωματωμένο EDS (SEM-EDS)
  • Ποσοτικός προσδιορισμός των στοιχείων, μέσω φασματομετρίας μάζας σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS)

   Η περιεκτικότητα σε  Li, Ce, La, Sc  βρέθηκε 90, 57, 30, 9 mg/Kg για το λιγνίτη και 251, 151, 79, 24 για την ιπτάμενη τέφρα αντίστοιχα. Τα μέταλλα που μελετήθηκαν εμφανίζονται εμπλουτισμένα στα δείγματα σε σχέση με το φλοιό, της γης, τους γαιάνθρακες και τις τέφρες  παγκοσμίως. Φαίνεται επίσης ότι είναι συνδεμένα με τα ανόργανα αργιλοπυριτικά συστατικά του λιγνίτη και τον μουλλίτη και το άμορφο υλικό της ιπτάμενης τέφρας.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012