Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Ανακοινώσεις του Ιδρύματος
 • Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με την επανάληψη της ψηφοφορίας των φοιτητών για τις Πρυτανικές Εκλογές

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με την επανάληψη της ψηφοφορίας των φοιτητών για τις Πρυτανικές Εκλογές

 • Συντάχθηκε 06-10-2010 11:06 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -


  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  της 6ης /10/2010


  Μετά την επίδοση στις 4/10/2010 της απόφασης 2746/2010 του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία ακυρώθηκε το αποτέλεσμα των Πρυτανικών Εκλογών της 27ης Αυγούστου 2008, συνήλθε σήμερα 6/10/2010 το Πρυτανικό Συμβούλιο, συγκροτούμενο βάσει του νόμου 2916/2001, άρθρο 9, παρ. Β2.

  Αποφασίσθηκε ομόφωνα, σε συμμόρφωση με την ανωτέρω απόφαση, να ζητηθεί από τις Γραμματείες των Τμημάτων να αποστείλουν άμεσα τις καταστάσεις των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτά.

  Στη συνέχεια, μετά την παραλαβή των εν λόγω καταστάσεων, θα συνέλθει εκ νέου το Πρυτανικό Συμβούλιο, προκειμένου να οριστικοποιήσει τους εκλογικούς καταλόγους των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και να ορίσει την ημερομηνία επανάληψης των εκλογών γιά την συγκεκριμένη κατηγορία των εκλεκτόρων.

  Κατά τα προβλεπόμενα από τον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό (ΠΔ 160/2008, ΦΕΚ 220/3-11-2008, άρθρο 63, παρ. 5), οι εκλογές πρέπει να διεξαχθούν ένα μήνα μετά την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων. Κατά το διατακτικό της απόφασης 2746/2010 του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ, θα επαναληφθεί μόνον η ψηφοφορία των φοιτητών, ενώ τα εξαχθέντα αποτελέσματα στις λοιπές κατηγορίες εκλεκτόρων ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ/Διοικητικών Υπαλλήλων παραμένουν ως είχαν. Ως εκ τούτου, υποψήφια σχήματα παραμένουν τα ίδια που συμμετείχαν στις εκλογές του Αυγούστου 2008, δηλαδή τα ψηφοδέλτια των Ι. Γρυσπολάκη, Ν. Βαρότση και Μ. Πατεράκη και των Ι. Φίλη, Θ. Μαρκόπουλου και Ι. Σαριδάκη.


  Συνημμένα:

  • ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΣ ΓΙΑ ΠΡΥΤ ΕΚΛΟΓΕΣ 10 2010.doc
   Μεταφορτώσεις: 2285, Μέγεθος: 77 KB application/msword
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012