Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Ανακοινώσεις του Ιδρύματος
 • Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου επί Ενστάσεως των κ.κ. Ι. Φίλη, Θ. Μαρκόπουλου, Ι. Σαριδάκη

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου επί Ενστάσεως των κ.κ. Ι. Φίλη, Θ. Μαρκόπουλου, Ι. Σαριδάκη

 • Συντάχθηκε 11-10-2010 14:43 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α
  ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 327ΗΣ
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Ημερομηνία: 11 Οκτωβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.
  Τόπος: Γραφείο Πρύτανη στο κτίριο Στρατώνων, οδός Αγ. Μάρκου, Χανιά.
  Συνεδρίαση: Έκτακτη.
  Παρόντες: Οι κ.κ. Ι. Γρυσπολάκης Πρύτανης, Ν. Βαρότσης Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Μ. Πατεράκης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού και Δ. Λελεδάκης εκπρόσωπος των φοιτητών.
  Απόντες: Κανείς.
  Γραμματέας: Η κ. Β. Πετρίδου υπάλληλος του Ιδρύματος.

  Μετά τη διαπίστωση απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση

  Υπ’ όψιν του Π.Σ. ετέθη το αίτημα ένστασης κατά της απόφασής του στις 6/10/2010, το οποίο κατέθεσε το ψηφοδέλτιο των κ.κ. Ι. Φίλη, Θ. Μαρκόπουλου. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα:
  1. Συμφώνησε με την αποστολή του ερωτήματος με αρ. πρωτ. 605/7-10-2010 που απέστειλε η Πρυτανεία προς το Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας οδηγίες για τη διαδικασία των επαναληπτικών πρυτανικών εκλογών.
  2. Αναμένει την εντός των αμέσως προσεχών ημερών γνωμοδότηση της Εποπτεύουσας Αρχής με την οποία θα συμμορφωθεί.
  Ο εκπρόσωπος των φοιτητών κ. Λελεδάκης αναφέρει επ’ αυτού ότι «θα απέχουμε από τις διαδικασίες των Πρυτανικών Εκλογών και συνακόλουθα απέχουμε και από τις σχετικές με τις εκλογές αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου».

  Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση.


  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ
  Ι. ΓΡΥΣΠΟΛΑΚΗΣ
  Ν. ΒΑΡΟΤΣΗΣ
  Μ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
  Δ. ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ

  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Β. ΠΕΤΡΙΔΟΥ

  Συνημμένα:

  • p327(11-10-2010).doc
   Μεταφορτώσεις: 2229, Μέγεθος: 81 KB application/msword
  • ΕΝΣΤΑΣΗ κ.κ. ΦΙΛΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΡΙΔΑΚΗ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 2256, Μέγεθος: 42 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012