Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Ανάδειξη νέας Διοίκησης 2022
 • Ανάδειξη Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ανάδειξη Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 14-09-2022 20:02 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ήδη από 19.08.2022, η προκήρυξη και η πρόσκληση για την ανάδειξη των εσωτερικών και εξωτερικών μελών αντίστοιχα του Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τον Νόμο 4957/2022.

  1. Προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του ΣΔ
   καταληκτική ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2022, 2:00 μ.μ.
    
  2. Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του ΣΔ
   καταληκτική ημερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2022, 2:00 μ.μ.

  Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Στους παραπάνω συνδέσμους, στην κάθε περίπτωση, δίνονται αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες και περιλαμβάνεται υπόδειγμα αίτησης σε επεξεργάσιμη μορφή για συμπλήρωση από τους ενδιαφερόμενους. Στη Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση, το κείμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνεται και στην Αγγλική γλώσσα, όπως επίσης και το υπόδειγμα αίτησης.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012