Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • Πρακτική Άσκηση 2023- 2η Πρόσκληση για όλους τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση 2023- 2η Πρόσκληση για όλους τους Φοιτητές

 • Συντάχθηκε 29-05-2023 12:20 από Banani Nikoleta Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: nbanani<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: συμβασιούχος. Άλλες ιδιότητες: εξ. συνεργάτης

  Με δεδομένη την ύπαρξη κενών θέσεων μετά την ολοκλήρωση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση το 2023, προσκαλούνται εκ νέου οι φοιτητές όλων των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης να δηλώσουν την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του έτους και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, οπότε λήγει η τρέχουσα περίοδος.

   

  Η παρούσα πρόσκληση ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ τους φοιτητές που έχουν ήδη επιλεγεί στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης.

   

  Καταληκτική ημερομηνία για την 2η Πρόσκληση είναι η Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023.

   

  Σημειώνεται ότι η μικτή αμοιβή των φοιτητών για κάθε μήνα πρακτικής έχει οριστεί φέτος στα 250 ευρώ.

   

  Ενημερωθείτε αναλυτικά για την πρόσκληση κάθε Σχολής:

  Πρόσκληση ΧΗΜΗΠΕΡ

  Πρόσκληση ΜΠΔ

  Πρόσκληση ΑΡΧΜΗΧ

  Πρόσκληση ΗΜΜΥ

  Πρόσκληση ΜΗΧΟΠ

  Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση, τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών,  συμπληρώστε τις αντίστοιχες φόρμες και στείλτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρακτικής.

   

  Ως πρώτο βήμα αιτηθείτε τη λήψη της αναλυτικής σας βαθμολογίας ηλεκτρονικά μέσα από το portal των φοιτητών στο φοιτητολόγιο, την οποία θα αποστείλετε στο Γραφείο Πρακτικής. 

   

  Πληροφορίες γενικά για την Πρακτική Άσκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Πρακτικής: http://www.tuc.gr/internships.html

   

  Για οποιαδήποτε διευκρίνηση-πληροφορία απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής, τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail.

   

  Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας εδώ: https://www.tuc.gr/index.php?id=2454

  ***************************************************************************************************************

  Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης 2022-2023»

  με φορέα υλοποίησης τον ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και 

  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012