Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Ανακοινώσεις του Ιδρύματος
 • Προθεσμίες Υποβολής Προτάσεων ERASMUS MUNDUS

Προθεσμίες Υποβολής Προτάσεων ERASMUS MUNDUS

 • Συντάχθηκε 11-03-2010 10:10 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  -----
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
  ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
  ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
  ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

  Μαρούσι, 9-3-2010
  Αρ. Πρωτ. 27154/ΙΑ


  Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
  Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
  Ιστοσελίδα: http://www.ypepth.gr
  email: ermundus<στο>ypepth[dot]gr
  Πληροφορίες: Άννα Κρόμπα
  Τηλέφωνο: 210 3443183, 210 3443195
  FAX: 210 3442477
  Προς: Όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας:
  - Γραφεία κ.κ. Πρυτάνεων
  - Γραφεία κ.κ. Προέδρων
  - Γραφεία Διεθνών Σχέσεων & Ευρ/κών Προγραμμάτων


  ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus Mundus EACEA/29/09 – προθεσμίες υποβολής
  Σας υπενθυμίζουμε τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο και των τριών δράσεων του προγράμματος Erasmus Mundus:

  ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
  Δράση 1 – Κοινά προγράμματα Erasmus Mundus
  • Δράση 1A – Προγράμματα Master
  • Δράση 1Β – Κοινά διδακτορικά προγράμματα 30 Απριλίου 2010
  (υποβολή Summary Sheet μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010)

  Δράση 2 – Συμπράξεις Erasmus Mundus 30 Απριλίου 2010

  Δράση 3 – Προώθηση της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης 30 Απριλίου 2010

  Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι για τη Δράση 1 — Κοινά προγράμματα Erasmus Mundus καλούνται να υποβάλουν μία σύντομη περιγραφή (Summary Sheet) του κοινού προγράμματος έναν μήνα πριν από την ως άνω αναφερθείσα προθεσμία, δηλαδή έως την 31η Μαρτίου 2010. Αυτή τη στιγμή, το δελτίο της σύντομης περιγραφής είναι προσαρτημένο ως τελευταία σελίδα στο προσχέδιο της αίτησης, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA - Executive Agency):

  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2010/call_eacea_29_09_en.php

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλεύονται τακτικά την ως άνω ιστοσελίδα, καθώς εκεί σύντομα αναμένεται να αναρτηθεί η οριστική μορφή της αίτησης (e-form) και του δελτίου της σύντομης περιγραφής. Στην ίδια ιστοσελίδα μπορούν επίσης να εντοπιστούν όλα τα σχετικά έγγραφα στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων EACEA/29/09.

  Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
   Γραφείο Τύπου κας Υπουργού (minister@ypepth.gr)
   Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα (gengram@ypepth.gr)
   Ειδική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης (highereducation@ypepth.gr)
   Δ/νση Ευρ. Ένωσης - Τμήμα Β΄- Προγραμμάτων

  Συνημμένα:

  • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Erasmus Mundus II.pdf
   Μεταφορτώσεις: 2179, Μέγεθος: 32 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012