Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Ανακοινώσεις του Ιδρύματος
 • Πίνακας επιτυχόντων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος

Πίνακας επιτυχόντων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος

 • Συντάχθηκε 15-11-2011 09:49 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πίνακας επιτυχόντων (αλφαβητικά) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης
  (απόφαση της 2ης/10.11.2011 Γενικής Συνέλευσης με Ειδική Σύνθεση).

  Κατεύθυνση: Κοινωνική και Τεχνολογική Ανάπτυξη

  1. Κατσούλη Ευθυμία
  2. Κορακάκη Ελεονώρα
  3. Κουβαριτάκη Μαρία
  4. Σταθινάκη Κορίνα
  1ος επιλαχών Κρητικάκης Γεώργιος, 2ος επιλαχών Βουρλιδάκης Ανδρέας
  Οι θέσεις επιλαχόντων θα καλυφθούν με την παραπάνω σειρά, σε περίπτωση που δεν εγγραφεί κάποια από τις τέσσερις πρώτες που έχουν επιλεγεί.


  Κατεύθυνση: Μηχανική και Τεχνολογία Υλικών και Κατασκευών
  1. Ξεζωνάκη Ευαγγελία
  2. Ρέλιας Γεώργιος
  3. Χριστιανάκη Αλεξάνδρα


  Κατεύθυνση: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες
  1. Αρβανίτη Φωτεινή
  2. Μάντζα Αικατερίνη
  3. Μπόλμπου Αλεξάνδρα
  Επιλαχούσα Κωνσταντοπούλου Μαρία
  Η θέση επιλαχούσας θα καλυφθεί, σε περίπτωση που δεν εγγραφεί κάποια από τις τρείς πρώτες που έχουν επιλεγεί.


  Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη και Τεχνολογική Φυσική και Τεχνολογία των Λέϊζερ

  1. Κόγου Σωτηρία
  2. Ποιμενίδης Ιωάννης


  Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά
  1. Ασβεστάς Ιωάννης
  2. Καραμπινάκης Χαράλαμπος
  3. Παπαδοπούλου Γεωργία
  4. Χαλκιαδάκης Μιχαήλ


  Οι εγγραφές θα γίνουν από 14.11.2011 έως 25.11.2011 και ώρα 10:00-13:30 (με προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας και τριών (3) φωτογραφιών) στην Γραμματεία Γενικού Τμήματος, κτίριο Επιστημών, 4ος όροφος.

  Ημερομηνία έναρξης μεταπτυχιακών μαθημάτων ορίζεται η 22 Νοεμβρίου 2011.

  Από την Γραμματεία Γενικού Τμήματος
  Α. Σγουρομάλλη


  Συνημμένα:

  • ΕπιτυχόντεςστοΠΜΣ2011-12-1.pdf
   Μεταφορτώσεις: 1950, Μέγεθος: 289 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012