Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

  • Όλες οι κατηγορίες
  • Δημόσιες Ανακοινώσεις
  • Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 27-05-2024 11:59 27-05-2024 11:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82694. 27-05-2024 09:06 27-05-2024 09:06
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10647/2024 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82657. 24-05-2024 12:33 24-05-2024 12:33
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10384/2024 Πρόσκλησης για τη σύναψη (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82688. 24-05-2024 11:40 24-05-2024 11:40
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9226/09-04-2024 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82847. 20-05-2024 11:25 20-05-2024 11:25
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με διπλ. Μηχ. Περιβάλλοντος ή Χημ. Μηχανικό ή πτυχιούχο Φυσικό ή Χημικό για ένα έτος ΚΕ ΕΛΚΕ 82695. 29-04-2024 13:06 29-04-2024 13:06
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο/Πτυχιούχο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού για γραμμματειακή υποστήριξη ΚΕ ΕΛΚΕ 82657. 24-04-2024 13:34 24-04-2024 13:34
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για απασχόληση στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης Διπλωματούχου/Πτυχιούχου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 82658. 24-04-2024 11:20 24-04-2024 11:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με διπλ. Ηλεκτρονικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Χημ. Μηχανικούς για έξι (6) μήνες ΚΕ ΕΛΚΕ 82688. 22-04-2024 12:01 22-04-2024 12:01
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης 18-04-2024 10:48 18-04-2024 10:48
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για (1) θέση για την υποστήριξη των δράσεων και πρωτοβουλιών της Πρυτανείας του Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΕ ΕΛΚΕ 82969. 17-04-2024 13:35 17-04-2024 13:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 17-04-2024 12:00 17-04-2024 12:00
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2086/20-01-2024 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82798. 16-04-2024 14:40 16-04-2024 14:40
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6425/19-03-2024 Πρόσκλησης για μία θέση στη Γραμματεία της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Δίοικησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82064. 16-04-2024 11:28 16-04-2024 11:28
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4036/22-02-2024 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82688. 15-04-2024 13:14 15-04-2024 13:14
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 37356/08-12-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (1) θέση με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου ορ. χρόνου για τη γραμματεία της Σχολής ΜΗΧΟΠ ΚΕ ΕΛΚΕ 82969. 15-04-2024 12:02 15-04-2024 12:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με Προγραμματιστές με ειδικότητα Μηχ. Υπολογιστών / Πληροφορικού Τμήματος ΠΕ ή ΤΕ ΚΕ ΕΛΚΕ 82847. 09-04-2024 10:18 12-04-2024 13:52
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5667/06-03-2024 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82953. 09-04-2024 08:27 09-04-2024 08:27
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Τεχνικό Ασφαλείας 01-04-2024 15:48 01-04-2024 15:48
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 901/2024 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 81968. 01-04-2024 09:12 01-04-2024 09:12
Απόσπασμα έγκρισης εισήγησης και απόφασης Γ.Σ Σχολής ΜΗΧΟΠ για ανάθεση διδασκαλίας επ. πεδίου Μαθηματικών σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο απόκτηση ακαδημαικής διδακτικής εμπειρίας ΚΕ ΕΛΚΕ 82996. 29-03-2024 14:15 29-03-2024 14:15
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6249/14-03-2024 Πρόσκλησης για (4) θέσεις εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82969. 29-03-2024 12:25 29-03-2024 12:25
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π., στην βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ύστερα από αίτημα για εξέλιξη), στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης 29-03-2024 11:58 29-03-2024 11:58
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης ένστασης κατά της υπ. αρ. 6055/11-03-2024 απόφασης έγκρισης για την ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων του επ. πεδίου Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής ΜΠΔ ΚΕ ΕΛΚΕ 82996. 26-03-2024 14:49 27-03-2024 08:34
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82064. 19-03-2024 10:52 19-03-2024 10:52
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τεσσάρων συμβάσεων εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου για τις Γραμματείες των Σχολών ΧΗΜΗΠΕΡ, ΗΜΜΥ, ΜΠΔ & το Γλωσσικό Κέντρο του ΠΚ, ΚΕ ΕΛΚΕ 82969. 14-03-2024 13:09 14-03-2024 13:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2023-2024" Σχολή ΜΗΧΟΠ ΚΕ 82996 13-03-2024 10:39 13-03-2024 10:39
Απόσπασμα έγκρισης αποφάσεων Γ.Σ. Σχολής ΜΠΔ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο "«Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 " ΚΕ ΕΛΚΕ 82996. 11-03-2024 16:25 11-03-2024 16:25
Απόσπασμα έγκρισης απόφασης Γ.Σ. Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024" ΚΕ ΕΛΚΕ 82996. 11-03-2024 13:57 11-03-2024 13:57
Απόσπασμα έγκρισης απόφασης Γ.Σ. Σχολής ΜΗΧΟΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024" ΚΕ ΕΛΚΕ 82996. 11-03-2024 11:55 11-03-2024 11:55
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012