Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

  • Όλες οι κατηγορίες
  • Δημόσιες Ανακοινώσεις
  • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Έγκριση παράτασης υποβολής υποψηφιοτήτων για την συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) (Κεφάλαιο Λ του ν. 4957/2022). 12-07-2024 14:39 12-07-2024 14:39
1η Τροποποίηση - Παράταση της Δράσης - Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027 10-07-2024 09:33 10-07-2024 09:33
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4 και Α3, για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών, των Σχολών και του Μηχανογραφικού Κέντρου του Πολυτεχνείου Κρήτης. 09-07-2024 14:36 09-07-2024 14:36
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών 05-07-2024 13:20 05-07-2024 13:20
3η τροποποίηση έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά» - Παράταση προθεσμίας υποβολής έως 15/07/2024 03-07-2024 13:17 03-07-2024 13:17
Διευκρινήσεις υποβολής Προτάσεων «Ερευνώ-Καινοτομώ» 28-06-2024 13:11 28-06-2024 13:11
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Πλήρωση θέσεων Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) 26-06-2024 12:12 28-06-2024 10:56
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Υλικών Ηλ. Υπολογιστών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 27-06-2024 12:33 27-06-2024 12:33
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια και ανανέωση λογισμικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής (Τ.Ε.Υ.Υ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 3693/20.6.2024) 25-06-2024 10:57 25-06-2024 10:57
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια ειδών ΚΑΕ 7123 ( Υλικά Υπολογιστών) του Πολυτεχνείου Κρήτης 21-06-2024 14:02 21-06-2024 14:02
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 18-06-2024 15:15 18-06-2024 15:15
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου της καλής λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης 18-06-2024 14:25 18-06-2024 14:25
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την για την ανανέωση συνδρομών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 3584/11.06.2024) 13-06-2024 12:50 13-06-2024 12:50
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών πραγματοποίησης ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών/ασκήσεων εντός Κρήτης της Σχολής ΜΗΧΟΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2024 11-06-2024 14:08 11-06-2024 14:08
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Ποικίλο Εξοπλισμό 07-06-2024 12:35 07-06-2024 12:35
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την καθαριότητα των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 3140/15.05.2024) 17-05-2024 11:30 17-05-2024 11:30
Πρόσκληση υποβολής προσφορών, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για απευθείας ανάθεση του έργου "Τοπικές Συντηρήσεις κτηρίων Πολυτεχνειούπολης για τα έτη 2024-2025" 16-05-2024 13:31 16-05-2024 13:31
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 23-04-2024 12:33 23-04-2024 12:33
Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) και Χημικών Μηχανικών/Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2024 (Διακήρυξη 2912/22.4.2024) 22-04-2024 15:48 22-04-2024 15:48
Διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 2870/17.4.2024) 22-04-2024 11:44 22-04-2024 11:44
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των τριάντα τριών (33) ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 2765/09.04.2024) 11-04-2024 11:26 11-04-2024 11:26
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντικατάσταση (προμήθεια και εγκατάσταση) 20 τμχ. συσσωρευτών (μπαταριών) του UPS που υποστηρίζει το Data Center του Πολυτεχνείου Κρήτης. 08-03-2024 10:16 08-03-2024 10:16
Προκήρυξη έργου "Αναβάθμιση και επέκταση Φοιτητικής Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης", άνω των ορίων του ν.4412/2016 08-12-2023 13:14 11-01-2024 12:55
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 20-12-2023 08:45 20-12-2023 08:45
Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας-αποσφράγισης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 35335/28-11-2023 εν εξελίξει διαγωνισμού κάτω των ορίων ΣΑ 271181, ΚΕ 82549 18-12-2023 12:35 18-12-2023 12:35
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 29-11-2023 11:37 29-11-2023 11:37
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλώσιμων-χημικών αερίων Κ.Ε. 82549 28-11-2023 13:54 28-11-2023 13:54
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια καυσίμου υγραερίου μετά του συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης του Πολυτεχνείου Κρήτης 08-11-2023 12:30 08-11-2023 12:30
Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του «Μεγάρου Παπαδοπέτρου» 30-10-2023 10:20 30-10-2023 10:20
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης ΕΡΓΟ 1.2 (Διακήρυξη 771/19.10.2023) 24-10-2023 12:42 24-10-2023 12:42
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012