Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

  • Όλες οι κατηγορίες
  • Δημόσιες Ανακοινώσεις
  • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του Φοιτητικού Εστιατορίου για την σίτιση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης για δύο (2) έτη (Διακήρυξη 4057/12.7.2024) 16-07-2024 12:47 16-07-2024 12:47
Έγκριση παράτασης υποβολής υποψηφιοτήτων για την συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) (Κεφάλαιο Λ του ν. 4957/2022). 12-07-2024 14:39 12-07-2024 14:39
1η Τροποποίηση - Παράταση της Δράσης - Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027 10-07-2024 09:33 10-07-2024 09:33
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4 και Α3, για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών, των Σχολών και του Μηχανογραφικού Κέντρου του Πολυτεχνείου Κρήτης. 09-07-2024 14:36 09-07-2024 14:36
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών 05-07-2024 13:20 05-07-2024 13:20
3η τροποποίηση έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά» - Παράταση προθεσμίας υποβολής έως 15/07/2024 03-07-2024 13:17 03-07-2024 13:17
Διευκρινήσεις υποβολής Προτάσεων «Ερευνώ-Καινοτομώ» 28-06-2024 13:11 28-06-2024 13:11
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Πλήρωση θέσεων Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) 26-06-2024 12:12 28-06-2024 10:56
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Υλικών Ηλ. Υπολογιστών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 27-06-2024 12:33 27-06-2024 12:33
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια και ανανέωση λογισμικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής (Τ.Ε.Υ.Υ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 3693/20.6.2024) 25-06-2024 10:57 25-06-2024 10:57
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια ειδών ΚΑΕ 7123 ( Υλικά Υπολογιστών) του Πολυτεχνείου Κρήτης 21-06-2024 14:02 21-06-2024 14:02
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 18-06-2024 15:15 18-06-2024 15:15
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου της καλής λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης 18-06-2024 14:25 18-06-2024 14:25
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την για την ανανέωση συνδρομών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 3584/11.06.2024) 13-06-2024 12:50 13-06-2024 12:50
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών πραγματοποίησης ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών/ασκήσεων εντός Κρήτης της Σχολής ΜΗΧΟΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2024 11-06-2024 14:08 11-06-2024 14:08
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Ποικίλο Εξοπλισμό 07-06-2024 12:35 07-06-2024 12:35
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την καθαριότητα των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 3140/15.05.2024) 17-05-2024 11:30 17-05-2024 11:30
Πρόσκληση υποβολής προσφορών, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για απευθείας ανάθεση του έργου "Τοπικές Συντηρήσεις κτηρίων Πολυτεχνειούπολης για τα έτη 2024-2025" 16-05-2024 13:31 16-05-2024 13:31
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 23-04-2024 12:33 23-04-2024 12:33
Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) και Χημικών Μηχανικών/Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2024 (Διακήρυξη 2912/22.4.2024) 22-04-2024 15:48 22-04-2024 15:48
Διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 2870/17.4.2024) 22-04-2024 11:44 22-04-2024 11:44
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των τριάντα τριών (33) ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 2765/09.04.2024) 11-04-2024 11:26 11-04-2024 11:26
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντικατάσταση (προμήθεια και εγκατάσταση) 20 τμχ. συσσωρευτών (μπαταριών) του UPS που υποστηρίζει το Data Center του Πολυτεχνείου Κρήτης. 08-03-2024 10:16 08-03-2024 10:16
Προκήρυξη έργου "Αναβάθμιση και επέκταση Φοιτητικής Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης", άνω των ορίων του ν.4412/2016 08-12-2023 13:14 11-01-2024 12:55
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 20-12-2023 08:45 20-12-2023 08:45
Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας-αποσφράγισης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 35335/28-11-2023 εν εξελίξει διαγωνισμού κάτω των ορίων ΣΑ 271181, ΚΕ 82549 18-12-2023 12:35 18-12-2023 12:35
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 29-11-2023 11:37 29-11-2023 11:37
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλώσιμων-χημικών αερίων Κ.Ε. 82549 28-11-2023 13:54 28-11-2023 13:54
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια καυσίμου υγραερίου μετά του συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης του Πολυτεχνείου Κρήτης 08-11-2023 12:30 08-11-2023 12:30
Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του «Μεγάρου Παπαδοπέτρου» 30-10-2023 10:20 30-10-2023 10:20
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012