Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 23 θέσεις απασχόλησης επιστημόνων με σύμβαση έργου στα πλαίσια του έργου: "ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 23 θέσεις απασχόλησης επιστημόνων με σύμβαση έργου στα πλαίσια του έργου: "ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 • Συντάχθηκε 06-08-2010 13:52 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -


  Στα πλαίσια του έργου "ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) και το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης με αντικείμενο την δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας με έδρα στα Χανιά με έμφαση στη διαχείριση φυσικών πόρων και συγκεκριμένα, την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πιέσεων που δημιουργεί ο πρωτογενής τομέας, και την αξιοποίηση των αγροτικών προϊόντων/παραπροϊόντων της Κρήτης με την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επιπρόσθετα, αντικείμενο του προγράμματος είναι η πιλοτική επίδειξη καινοτόμων ευρημάτων των συνεργαζόμενων ερευνητικών φορέων (Παν. Κρήτης, ΤΕΙ-Κρήτης, ΕΘΙΑΓΕ και ΜΑΙΧ) καθώς και η ενημέρωση του ιδιωτικού τομέα για περιβαλλοντικά μέτρα και πρακτικές που απαιτούνται για μία βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Το Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης θα διαχειρίζεται καινοτόμες λύσεις/προϊόντα που αναπτύσσουν οι ερευνητικοί φορείς της Κρήτης και θα δρα ως δίαυλος για την μεταφορά τεχνολογίας στον ιδιωτικό τομέα ή για τον συντονισμό αναπτυξιακών προγραμμάτων στη διαχείριση των φυσικών πόρων της Κρήτης, προκηρρύσονται 23 θέσεις απασχόλησης επιστημόνων με σύμβαση ανάθεσης έργου.

  Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

  Τηλ. επικοινωνίας: 28210 37041 - 37040 κα Κουντουράκη Μαρία & κα Φραγκεδάκη Ντίνα

  Συνημμένα:

  • 80211_06082010.pdf
   Μεταφορτώσεις: 2302, Μέγεθος: 182 KB application/force-download
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012