Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 01-07-2022 15:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 4355/1.7.2022 πρόσκλησης.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 12.7.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 4355 Πρόσκληση υποβολής προσφορών με ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 503, Μέγεθος: 414 KB application/pdf
  • Έντυπο οικονομικής προσφοράς.docx
   Μεταφορτώσεις: 484, Μέγεθος: 47 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012