Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων για τη συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών μηχανών και λοιπού εξοπλισμού της ΔΤΔΥΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων για τη συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών μηχανών και λοιπού εξοπλισμού της ΔΤΔΥΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 01-07-2022 17:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την για την προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων για τη συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών μηχανών και λοιπού εξοπλισμού των Τμημάτων Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής και Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής (ΔΤΔΥΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 4367/1.7.2022 πρόσκλησης.

  H παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης υποδιαιρείται στα παρακάτω έξι (6) τμήματα.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για όλα τα τμήματα, για ένα ή περισσότερα τμήματα.

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Έξι χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (6.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 14.7.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 4367 Πρόσκληση υποβολής προσφορών_ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 646, Μέγεθος: 446 KB application/pdf
  • Παράρτημα Β'-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
   Μεταφορτώσεις: 550, Μέγεθος: 52 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
 • Συντάχθηκε 14-07-2022 13:13 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ 4367/1.7.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  Σχετικά με την υπ' αριθ. 4367/1.7.2022 πρόσκληση υποβολής πρόσφορών για την προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων για τη συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών μηχανών και λοιπού εξοπλισμού της ΔΤΔΥΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης, σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα 4 της πρόσκλησης ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ σύμφωνα με την 598/14.7.2022 Απόφαση Συγκλήτου, λόγω λαθών στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών του τμήματος αυτού.

  Το Τμήμα 4' : «Μνήμη ThinkSystem 4ZC7A08709 32GB, DDR4, RDIMM, 2933 για διακομιστή Lenovo SR 630» θα προκηρυχθεί εκ' νέου.

  Τυχόν υποβληθείσες προσφορές για το Τμήμα 4’ της υπ΄αριθμ. 4367/1.7.2022 Πρόσκλησης δεν θα αξιολογηθούν.

  Για τα υπόλοιπα τμήματα (1, 2, 3, 5, 6) υποβάλλονται κανονικά προσφορές έως 14.7.2022. ώρα 15.00. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 598_mataivsh_Tmima_4_prosklisi_4367_01.07.2022_ΑΔΑΜ_s.pdf
   Μεταφορτώσεις: 539, Μέγεθος: 361 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012