Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών υλικών για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών υλικών για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 14-07-2022 15:58 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 14-07-2022 16:42

  Παραλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια ειδών «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών υλικών» του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών και του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης  του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 4568/14.7.2022 πρόσκλησης.

  H παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για όλα τα τμήματα, για ένα ή περισσότερα τμήματα,υπό τον όρο ότι θα υποβληθούν για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος.

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τρείς χιλιάδες εξήντα ευρώ (3.060,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 27.7.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 4568 Πρόσκληση υποβολής προσφορών_ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 550, Μέγεθος: 419 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012