Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • Σεμινάρια κατάρτισης φοιτητών σε θέματα καινοτομίας γνωστικών αντικειμένων αιχμής

Σεμινάρια κατάρτισης φοιτητών σε θέματα καινοτομίας γνωστικών αντικειμένων αιχμής

 • Συντάχθηκε 29-05-2023 14:13 από Chrysovalanti Daponta Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: cdaponta<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ, απόφοιτος προπτυχιακός ΜΠΔ

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο πλαίσιο της υποστήριξης και της εξειδικευμένης κατάρτισης των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας (προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές, κ.ά.), πάνω σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής, διοργανώνει Workshops σύντομης διάρκειας, σε τρεις (3) χρονικές περιόδους του τρέχοντος έτους 2023.

  Γνωστικά Αντικείμενα

  • Βιομηχανία 4.0,

  • Τεχνολογικές Εφαρμογές Γεωπληροφορικής,

  • Τεχνολογίες Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας,

  • Νέες Τεχνολογίες και Πολεοδομικός Σχεδιασμός,

  • Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας,

  • Τεχνολογίες VR.

  Αρμόδιοι Καθηγητές: Αν. Καθηγητής Γ. Αραμπατζής, Καθ. Στ. Μερτίκας, Καθ. Μιχ. Ζερβάκης, Επ. Καθ. Β. Γεροπάντα, Επ. Καθ. Δ. Ιψάκης, Καθ. Κ. Α. Ουγγρίνης.

  Δομή Workshop

  Τα Workshops περιλαμβάνουν ανοικτές συζητήσεις, ομαδικά θέματα, διαλέξεις, προετοιμασία και υποβοήθηση συμμετοχής σε διαγωνισμούς, επισκέψεις, κ.λπ. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

  Διαθέσιμες Χρονικές Περίοδοι Παρακολούθησης

  Για το Workshop Βιομηχανία 4.0”, οι διαθέσιμες χρονικές περίοδοι βρίσκονται υπό διαμόρφωση.

  Για το Workshop Τεχνολογικές Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής”, οι διαθέσιμες χρονικές περίοδοι παρακολούθησης είναι οι:

  • Μέσα Ιουνίου – Τέλη Ιουνίου 2023
  • Αρχές Οκτωβρίου – Μέσα Οκτωβρίου 2023.

  Για το Workshop Τεχνολογίες Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας”, οι διαθέσιμες χρονικές περίοδοι παρακολούθησης είναι οι:

  • Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2023

  Για το Workshop Νέες Τεχνολογίες και Πολεοδομικός Σχεδιασμός”, οι διαθέσιμες χρονικές περίοδοι παρακολούθησης είναι οι:

  • Μέσα Ιουλίου – Τέλη Ιουλίου 2023,
  • Μέσα Σεπτεμβρίου – Τέλη Σεπτεμβρίου 2023,
  • Αρχές Οκτωβρίου – Μέσα Οκτωβρίου 2023.

  Για το Workshop Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας”, οι διαθέσιμες χρονικές περίοδοι παρακολούθησης είναι οι:

  • Μέσα Σεπτεμβρίου – Τέλη Σεπτεμβρίου 2023,
  • Αρχές Οκτωβρίου – Μέσα Οκτωβρίου 2023

  Τέλος, για το Workshop Τεχνολογίες VR”, οι διαθέσιμες χρονικές περίοδοι παρακολούθησης είναι οι:

  • Μέσα Ιουνίου – Τέλη Ιουνίου 2023,
  • Μέσα Σεπτεμβρίου – Τέλη Σεπτεμβρίου 2023,
  • Αρχές Οκτωβρίου – Μέσα Οκτωβρίου 2023.

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε για την αποστολή e-mail στο cdaponta@tuc.gr, μέχρι τις 09/06/2023 και ώρα 14:00, αναφέροντας το όνομα, την ιδιότητα (προπτυχιακός/μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, σχολή ΠΚ, Α.Μ), το/τα workshop ενδιαφέροντος και την επιθυμητή περίοδο παρακολούθησης του/τους.

  Οι παραπάνω δράσεις υποστηρίζονται από την Πράξη "Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προιόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης”, με κωδικό ΟΠΣ 5161068 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο.


  Συνημμένα:

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ WORKSHOPS.docx
   Μεταφορτώσεις: 63, Μέγεθος: 132 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ WORKSHOPS.pdf
   Μεταφορτώσεις: 93, Μέγεθος: 94 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012