Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Αποδοχή αιτήματος για μη σύναψη σύμβασης - αρ. πρωτ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4900/28-02-2022 - Κήρυξη διαδικασίας ως άγονης

Αποδοχή αιτήματος για μη σύναψη σύμβασης - αρ. πρωτ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4900/28-02-2022 - Κήρυξη διαδικασίας ως άγονης

 • Συντάχθηκε 04-08-2022 11:30 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 16217/27-07-2022 δήλωσης που υποβλήθηκε από τον με αρ. πρωτ. πρότασης 6166/15-03-2022 υποψήφιο, περί μη αποδοχής σύναψης σύμβασης, κατόπιν επιλογής του για την κάλυψη της θέσης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4900/28-02-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας», με ακρωνύμιο: ΒΙΟΜΕ, με κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-00597, της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Νικόλαο Παρανυχιανάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82263.


  Συνημμένα:

  • 60ΧΝ469Β6Ν-ΥΛΗ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 425, Μέγεθος: 308 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012