Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στέγασης μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων για το 2020-2021 έως 30/11/2020

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στέγασης μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων για το 2020-2021 έως 30/11/2020

 • Συντάχθηκε 26-11-2020 08:22 από Dimitra Athenaki Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: athenaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ, απόφοιτος προπτυχιακός ΜΠΔ

  Η υποβολή αιτήσεων στέγασης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες συνεχίζεται και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 30/11/2020, 23:59.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη σελίδα υποβολής αιτήσεων. Τα δικαιολογητικά (ίδια με αυτά που υποβάλλουν οι πρωτοετείς φοιτητές) βρίσκονται στη σελίδα των αιτήσεων σίτισης-στέγασης ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

  Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, εφόσον δεν είναι κάτοχοι άλλου τίτλου του ίδιου κύκλου σπουδών:

  οι ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο ή στο 2ο εξάμηνο σπουδών τους για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

  οι ενεργοί υποψήφιοι διδάκτορες που βρίσκονται στο 1ο έως και το 8ο εξάμηνο σπουδών τους για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

  Σημείωση: στην ηλεκτρονική αίτηση, στην ενότητα "ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗΣ", οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να τσεκάρουν και τα τρία checkboxes για να προχωρήσουν. Το λεκτικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη ενότητα αφορά σε προϋποθέσεις αιτήσεων προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίες όμως δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή τους.

  Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει εξολοκλήρου στον αιτούντα και καμία παρέμβαση στην αίτηση δεν γίνεται από το αρμόδιο τμήμα. Συνιστούμε την ανάγνωση του αρχείου Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη συμπλήρωση των αιτήσεων σίτισης-στέγασης πριν την υποβολή της αίτησης. Μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αν υπάρχουν απορίες μπορούν να λυθούν είτε επικοινωνώντας στα τηλέφωνα της φοιτητικής μέριμνας τηλ 28210-06258, 37287 ή αποστέλλοντας email στο τμήμα της φοιτητικής μέριμνας (merimna<στο>isc.tuc.gr).

  Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, η ενημέρωση για την πορεία ελέγχου της αίτησης γίνεται αυτοματοποιημένα με αποστολή μηνυμάτων στο ιδρυματικό σας email.

  Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

  Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012