Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις

  • Ανακοινώσεις του Ιδρύματος

   Επίσημες Ανακοινώσεις του Ιδρύματος

   Θέματα 420

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Ευχές από την Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Ανακοίνωση της Συγκλήτου για τα Δημόσια Πανεπιστήμια, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Απονομή Βραβείου Αριστείας 2023, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Διαλέξεις / Ημερίδες / Εκδηλώσεις

   Ανακοινώσεις διαλέξεων, ημερίδων και εκδηλώσεων στο Πολυτεχνείο Κρήτης

   Θέματα 540

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Διάλεξη ΠΜΣ Αρχιτεκτόνων_23.2.2024_Καθηγ. Πέτρος Κουφόπουλος, Μεταλλικές ενισχύσεις ιστορικών κτηρίων, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Πρόγραμμα e-διαλέξεων εαρινού εξαμήνου 2023-24 ΠΜΣ Σχολής Αρχιτεκτόνων ΠΚ, Πρόσφατο μήνυμα:
   • [Exceed]- 1st online capacity building seminar- 19/2/2024, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών

   Ανακοινώσεις παρουσιάσεων διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών

   Θέματα 3072

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Βασιλικής Καρβελά, σχολή ΜΠΔ, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Δημητρίου Κουρτίδη - Σχολή ΗΜΜΥ, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, σχολή ΜΠΔ, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

   Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

   Θέματα 1629

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Προκήρυξη έργου "Αναβάθμιση και επέκταση Φοιτητικής Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης", άνω των ορίων του ν.4412/2016, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας-αποσφράγισης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 35335/28-11-2023 εν εξελίξει διαγωνισμού κάτω των ορίων ΣΑ 271181, ΚΕ 82549, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Θέσεις Εργασίας

   Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

   Θέματα 1820

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης , Πρόσφατο μήνυμα:
   • Προκήρυξης μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης , Πρόσφατο μήνυμα:
   • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με Διπλωματούχους Ηλεκτρονικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών ή Χημικούς Μηχανικούς για έξι (6) μήνες ΚΕ ΕΛΚΕ 82688. , Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Ανάδειξη νέας Διοίκησης 2022

   Ανακοινώσεις για τις διαδικασίες ανάδειξης της νέας Διοίκησης βάσει του Ν.4957/2022

   Θέματα 23

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Προσκλήσεις για Εξωτερικά Μέλη των Συμβουλίων Διοίκησης άλλων ΑΕΙ, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Εκλογή Νέου Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Δημοσίευση ΦΕΚ Εκλογής Πρύτανη και Ορισμού Αντιπρυτάνεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις

  Θέματα που αφορούν πρωτίστως την Πολυτεχνική Κοινότητα

  • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις

   Ανακοινώσεις για προγράμματα μαθημάτων και εξετάσεων, φοιτητική μέριμνα, κλπ.

   Θέματα 10187

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου Σχολής ΜΠΔ, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Σχολής ΜΗΧΟΠ, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου ΧΗΜΗΠΕΡ, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Μικρές Αγγελίες

   Αγοραπωλησίες, Ενοικιάσεις Κατοικιών

   Θέματα 0

   Πρόσφατα μηνύματα

   Όλα τα μηνύματα...

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012