Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και ανανέωση λογισμικών για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και ανανέωση λογισμικών για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 15-07-2022 17:21 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια και ανανέωση λογισμικών για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 4592/15.7.2022 πρόσκλησης.

  Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης υποδιαιρείται σε έντεκα (11) τμήματα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς όπως αυτά αναφέρονται στη υπ' αριθ. 4592/15.7.2022 πρόσκληση.

  Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων, για ένα ή περισσότερα τμήματα. Σε κάθε περίπτωση θα υποβληθεί προσφορά για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος.

  Συνολικός Προϋπολογισμός: 17.790,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 29.7.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

  Εκ' μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 4592 Πρόσκληση υποβολής προσφορών_ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 587, Μέγεθος: 501 KB application/pdf
 • Συντάχθηκε 18-07-2022 10:54 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 18-07-2022 10:55

  Ο/η Proimos Michail έγραψε:

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια και ανανέωση λογισμικών για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 4592/15.7.2022 πρόσκλησης.

  Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης υποδιαιρείται σε έντεκα (11) τμήματα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς όπως αυτά αναφέρονται στη υπ' αριθ. 4592/15.7.2022 πρόσκληση.

  Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων, για ένα ή περισσότερα τμήματα. Σε κάθε περίπτωση θα υποβληθεί προσφορά για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος.

  Συνολικός Προϋπολογισμός: 17.790,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 29.7.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

  Εκ' μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος

   


  Συνημμένα:

  • Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς .docx
   Μεταφορτώσεις: 521, Μέγεθος: 56 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012