Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 24-05-2022 16:45 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Σας προσκαλούμε να υποβάλλετε προσφορά για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 3776/24.5.2022 πρόσκλησης.

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις  23.6.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. 

  Επισυνάπτονται: (1) Υπ' αριθ. 3776/24.5.2022 πρόσκληση, (2) Το παράρτημα Α' ''Τεχνικές Προδιαγραφές'' σε επεξεργάσιμη μορφή word, (3) Το παράρτημα Β' ''Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς'' σε επεξεργάσιμη μορφή word

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 3776 Πρόσκληση υποβολής προσφορών (Ηλεκτρικό όχημα) με ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 502, Μέγεθος: 457 KB application/pdf
  • Παράρτημα Α' - Τεχνικές Προδιαγραφές-Πίνακας Συμμόρφωσης.docx
   Μεταφορτώσεις: 496, Μέγεθος: 106 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Παράρτημα Δ' - Έντυπο οικονομικής προσφοράς.docx
   Μεταφορτώσεις: 478, Μέγεθος: 99 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012