Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9420/29-04-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.ΕΛΚΕ 82291.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9420/29-04-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.ΕΛΚΕ 82291.

 • Συντάχθηκε 30-05-2022 12:34 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11344/25-05-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9420/29.04.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Προώθηση βιωσιμότητας της βιομηχανίας διεργασιών μέσω ψηφιακών καινοτομιών και κυκλικής χρήσης νερού» και ακρωνύμιο «AquaSPICE», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή κ. Γεώργιο Αραμπατζή και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82291.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).


  Συνημμένα:

  • ΨΩΜΜ469Β6Ν-Σ2Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 377, Μέγεθος: 211 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012