Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16415/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82104.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16415/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82104.

 • Συντάχθηκε 23-09-2022 13:08 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19502/12-09-2022 πρακτικού αξιολογήσης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16415/26-07-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων, εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο « Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου, αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρική ενέργεια από βιοαέριο » και ακρωνύμιο «Eco-Bio-Η2-FCs», με κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-00955, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ2», ΕΣΠΑ 2014-2 υπεύθυνος τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Γεντεκάκη και κωδικός έργου ΕΛΚΕ 82104. 


  Συνημμένα:

  • ΨΛ47469Β6Ν-ΔΨΞ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 349, Μέγεθος: 262 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012