Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20474/26-09-2022 πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19557/13-09-2022 ένστασης για την 2η θέση της με αρ. πρωτ. 14016/30-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απόσπασμα έγκρισης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20474/26-09-2022 πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19557/13-09-2022 ένστασης για την 2η θέση της με αρ. πρωτ. 14016/30-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 • Συντάχθηκε 30-09-2022 14:57 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20474/26-09-2022 πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19557/13-09-2022 ένστασης για την 2η θέση της με αρ. πρωτ. 14016/30-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (ΑΔΑ:6Ξ1Σ469Β6Ν-ΑΕΞ), στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών της -- Δράσης με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα Κρασαδάκη Ευαγγελία, μέλος ΕΔΙΠ ΠΚ και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82572.


  Συνημμένα:

  • ΨΗΔΩ469Β6Ν-0ΟΦ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 369, Μέγεθος: 272 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012