Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου Ο.Χ. Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού Κ.Ε. 82502

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου Ο.Χ. Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού Κ.Ε. 82502

 • Συντάχθηκε 01-11-2022 14:46 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης - Υποέργο 1 "Κατάρτιση Χάρτη Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου & πιλοτική λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Πολυτεχνείο Κρήτης"», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82502 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Κωνσταντίνο – Αλκέτα Ουγγρίνη.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:
  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)
  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 24057/01-11-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

  • Ψ15Η469Β6Ν-84Ψ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 321, Μέγεθος: 354 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012