Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Δημοσίευση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων μελών Ε.Δ.Ι.Π. στο Πολυτεχνείο Κρήτης (ΜΗΧΟΠ και ΧΗΜΗΠΕΡ)

Δημοσίευση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων μελών Ε.Δ.Ι.Π. στο Πολυτεχνείο Κρήτης (ΜΗΧΟΠ και ΧΗΜΗΠΕΡ)

 • Συντάχθηκε 07-11-2022 11:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 07-11-2022 11:08

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037657, email: emarentaki@tuc.gr

  Μία (1) κενή οργανική θέση, (ΑΔΑ: 97ΚΓ469Β6Ν-ΔΓ3), κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ και στο γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Πρωτογενών και Δευτερογενών Ορυκτών Υλών»,

  και

   

  ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037781, email: tponiridou@tuc.gr

  Μία (1) κενή οργανική θέση, (ΑΔΑ: ΨΕΡΝ469Β6Ν-ΕΦ1), κατηγορίας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ και στο γνωστικό αντικείμενο «Υδροκλιματολογία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων»

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 08.12.2022

   

   

   


  Συνημμένα:

  • FEK-2022-Tefxos G-02745-downloaded -02_11_2022.pdf
   Μεταφορτώσεις: 321, Μέγεθος: 157 KB application/pdf
  • 2022-11-04-1127-Δημοσίευση Περίληψης ΧΗΜΗΠΕΡ και ΜΗΧΟΠ_signed.pdf
   Μεταφορτώσεις: 324, Μέγεθος: 502 KB application/pdf
  • ΨΕΡΝ469Β6Ν-ΕΦ1.pdf-828 ΧΗΜΗΠΕΡ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 344, Μέγεθος: 276 KB application/pdf
  • 97ΚΓ469Β6Ν-ΔΓ3.pdf-827 ΜΗΧΟΠ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 307, Μέγεθος: 281 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012