Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γνήσιων ή ισοδύναμων μελανιών για τις ανάγκες των Σχολών και Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γνήσιων ή ισοδύναμων μελανιών για τις ανάγκες των Σχολών και Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 15-11-2022 11:48 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια γνήσιων ή ισοδύναμων μελανιών για τις ανάγκες των Σχολών και Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 01.12.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παναγιώτης Παϊζάκης

   


  Συνημμένα:

  • 1313 Πρόσκληση προμήθειας μελανιών έτους 2022 με ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 347, Μέγεθος: 887 KB application/pdf
  • 1313 Παράρτημα ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
   Μεταφορτώσεις: 315, Μέγεθος: 93 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
 • Συντάχθηκε 24-11-2022 14:38 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 24-11-2022 14:39

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γνήσιων ή ισοδύναμων μελανιών για τις ανάγκες των Σχολών και Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης,

  Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 1313/15.11.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών με ΑΔΑΜ 22PROC011602181, συντάχθηκε και υπεγράφη αρμοδίως η παρούσα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αυτής, η οποία αφορά στους πίνακες συμμόρφωσης για τα μελάνια του τμήματος 18- Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής) του παραρτήματος «Τεχνικές Προδιαγραφές»


  Συνημμένα:

  • 1313 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση προμήθειας μελανιών έτους 2022_με ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 325, Μέγεθος: 887 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012