Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών
 • Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Πετρουλάκη Ιωάννη- Σχολή ΑΡΜΗΧ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Πετρουλάκη Ιωάννη- Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 18-11-2022 08:20 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 18/11/2022 13:00
  Λήξη: 18/11/2022 14:00

  Τίτλος: Τα μεγάλα νησιά της Μεσογείου και ο νέος αναδυνάμενος ρόλος τους για μια Μεσογειακή συνοχή:

   

  Ψηφιακός Νομαδισμός και Νέα Ιθαγένεια

  Title: Large Mediterranean islands and their new emerging role towards a Mediterranean Cohesion: Digital Nomadism And New Citizenship


  Εξεταστική Επιτροπή

  Αναπληρωτής Καθηγητής Τζομπανακης Αλεξιος. (Επιβλέπων) -Γεροπάντα Βασιλική (Σύμβουλος)

   Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας

   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διμέλλη Δέσποινα

  Abstract

  The Mediterranean is a dimensional existence that expresses polymorphy where its ambiguous borders represent a complexity that in a way defines the identity of Europe. It is fundamental to investigate the syncretism of the Mediterranean both on a theoretical and administrative basis. In order to envision a possible future of the Great Sea it is essential to explore historical and philosophical views from a variety of scholars as well as go through European, National, and Regional planning policies of the Union using a multiscale top down and bottom up approach to bridge those findings. The main focus is on the insular territories of Europe and specifically the six largest islands of the Mediterranean. Post economic crisis period and the current Covid-19 pandemic has brought more than ever the world to experience what it is to live in an insular context. The paper aims to investigate and define possible zones of development on those large six islands both on regional and local scale based on the perspective of an emerging new citizen, the digital nomad.  This recent worldwide phenomenon of nomadism is explored and questioned if it can work as a catalyst against certain challenges those insular territories face as well as to be seen contributing towards the repopulation of the countryside in general. Pilot projects and case studies as well as statistics, maps and sense of place notional representations are used as territorial spatial analysis tools in order to envision a potential, maybe utopic, Archipelagic Federation of the Mediterranean; a leasing urbanism space inhabited by the digital nomad, as the new Odysseus.

   

  Meeting ID: 981 1675 4015
  Password: 795650© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012