Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις

  • Ανακοινώσεις του Ιδρύματος

   Επίσημες Ανακοινώσεις του Ιδρύματος

   Θέματα 420

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Ευχές από την Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Ανακοίνωση της Συγκλήτου για τα Δημόσια Πανεπιστήμια, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Απονομή Βραβείου Αριστείας 2023, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Διαλέξεις / Ημερίδες / Εκδηλώσεις

   Ανακοινώσεις διαλέξεων, ημερίδων και εκδηλώσεων στο Πολυτεχνείο Κρήτης

   Θέματα 479

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Διαδικτυακή ομιλία "Μελετώντας τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενεργειακή αναβάθμιση και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας" | Φοιτητικό Παράρτημα SPE Πολυτεχνείου Κρήτης | Τρίτη 23.04.2024 | 17:30, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Τετάρτη 24.4 στις 18:00. Διάλεξη για την επανάχρηση κτηρίων, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Vinylthon 2024 | Εκδήλωση του Ράδιο Ένταση 93.5FM | 20-21.04.2024, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών

   Ανακοινώσεις παρουσιάσεων διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών

   Θέματα 3194

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κας Περυσινάκη - Σχολή ΑΡΜΗΧ, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Μαμμή-Γαλάνη Ελένη Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Μαμμή-Γαλάνη Ελένη, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

   Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

   Θέματα 1633

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) και Χημικών Μηχανικών/Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2024 (Διακήρυξη 2912/22.4.2024), Πρόσφατο μήνυμα:
   • Διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 2870/17.4.2024), Πρόσφατο μήνυμα:
   • Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των τριάντα τριών (33) ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 2765/09.04.2024), Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Θέσεις Εργασίας

   Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

   Θέματα 1849

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με διπλ. Ηλεκτρονικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Χημ. Μηχανικούς για έξι (6) μήνες ΚΕ ΕΛΚΕ 82688. , Πρόσφατο μήνυμα:
   • Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για (1) θέση για την υποστήριξη των δράσεων και πρωτοβουλιών της Πρυτανείας του Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΕ ΕΛΚΕ 82969., Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Ανάδειξη νέας Διοίκησης 2022

   Ανακοινώσεις για τις διαδικασίες ανάδειξης της νέας Διοίκησης βάσει του Ν.4957/2022

   Θέματα 23

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Προσκλήσεις για Εξωτερικά Μέλη των Συμβουλίων Διοίκησης άλλων ΑΕΙ, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Εκλογή Νέου Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Δημοσίευση ΦΕΚ Εκλογής Πρύτανη και Ορισμού Αντιπρυτάνεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • ΕURECA-PRO

   Ανακοινώσεις σχετικά με τo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ΕURECA-PRO

   Θέματα 120

   Πρόσφατα μηνύματα

   • EURECA-PRO, "Materialize the future!", 3rd online lecture| 22.04.2024, 20:30-22:00 EEST, Πρόσφατο μήνυμα:
   • EURECA-PRO 18th Freiberg Colloquium of Young Researchers/αιτήσεις έως 14.04.2024-Υπενθύμιση, Πρόσφατο μήνυμα:
   • EURECA-PRO, "Materialize the future!", 2nd online lecture| 15.04.2024, 20:30-22:00 SEET , Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις

  Θέματα που αφορούν πρωτίστως την Πολυτεχνική Κοινότητα

  • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις

   Ανακοινώσεις για προγράμματα μαθημάτων και εξετάσεων, φοιτητική μέριμνα, κλπ.

   Θέματα 10241

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Πρακτική Άσκηση 2024- 2η Πρόσκληση για τους Φοιτητές ΜΗΧΟΠ, με νέα Κριτήρια Επιλογής, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς" του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Πρόγραμμα Υποτροφιών DUO -Korea 2024, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Μικρές Αγγελίες

   Αγοραπωλησίες, Ενοικιάσεις Κατοικιών

   Θέματα 1

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Πωλούνται συσκευές, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012