Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

  • Όλες οι κατηγορίες
  • Δημόσιες Ανακοινώσεις
  • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια α) εντύπων εξετάσεων και β) ανάγλυφου χαρτιού για την εκτύπωση διπλωμάτων. 13-09-2023 12:07 13-09-2023 12:07
Ανανέωση καταλόγου μελών ΜΗ.Μ.Ε.Δ. του Ιδρύματος 13-09-2023 10:10 13-09-2023 10:10
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Προμήθεια & Εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού & ανταλλακτικών για παρεμβάσεις αποκατάστασης έκτακτων βλαβών & συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) 01-09-2023 08:56 01-09-2023 08:56
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 21-07-2023 13:24 21-07-2023 13:24
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης (ΚΑΕ 1261) για τις ανάγκες των Σχολών και των Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης 21-07-2023 11:47 21-07-2023 11:47
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης (ΚΑΕ 1261) για τις ανάγκες των Σχολών και των Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης 21-07-2023 10:14 21-07-2023 11:44
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 4130/7.6.2023) 12-06-2023 13:28 19-07-2023 14:57
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανανέωση ιδρυματικών συνδρομών σε ξενόγλωσσα περιοδικά έτους 2023 για τις ανάγκες της Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 4705/19.7.2023) 19-07-2023 14:09 19-07-2023 14:09
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ηχομονωτικών χωρισμάτων στο κτήριο Δ1 της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 10-07-2023 13:12 10-07-2023 13:12
Προκήρυξη έργου "Τοπικές συντηρήσεις κτηρίων Πολυτεχνειούπολης για τα έτη 2023 - 2024" προϋπ/σμού 60.000,00 Ευρώ (ανοικτός ηλεκτρονικός διαγων. κατώ των ορίων του Ν.4412) 10-07-2023 11:38 10-07-2023 11:38
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια ασύρματου εξοπλισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ασύρματου δικτύου των συμπληρωματικών κτιρίων Γ3 & Γ4 06-07-2023 11:49 06-07-2023 11:49
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης 05-07-2023 11:55 05-07-2023 11:55
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για εξοπλισμό πυροπροστασίας σε χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης 04-07-2023 13:29 04-07-2023 13:29
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανανέωση και προμήθεια νέων λογισμικών για τις ανάγκες των Σχολών ΗΜΜΥ και ΑΡΜΗΧ, και της ΔΤΔΥΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 4359/26.6.2023) 27-06-2023 11:04 27-06-2023 11:04
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Υλικά Εκπαίδευσης της Σχολής ΑΡΜΗΧ (Ξηρογραφικό χαρτί & χαρτί plotter) 21-06-2023 14:59 21-06-2023 14:59
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012