Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια νέων λογισμικών και ανανέωση λογισμικών- ΚΑΕ 7123, 0895 για τις ανάγκες των εργαστηρίων και Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια νέων λογισμικών και ανανέωση λογισμικών- ΚΑΕ 7123, 0895 για τις ανάγκες των εργαστηρίων και Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 02-06-2022 10:18 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια νέων λογισμικών και ανανέωση λογισμικών- ΚΑΕ 7123, 0895  για τις ανάγκες των εργαστηρίων και Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 14.06.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παναγιώτης Παϊζάκης


  Συνημμένα:

  • 3936 Πρόσκληση υποβολής προσφορών ΚΑΕ 0895, 7123 Λογισμικά_με ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 491, Μέγεθος: 468 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012