Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • Συντάχθηκε 09-06-2022 14:49 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες αποκατάστασης των ηλεκτρολογικών βλαβών στις κτηριακές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 4050/9.6.2022 πρόσκλησης με ΑΔΑΜ 22PROC010721417.

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21.06.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου
  Κρήτης.
  Συνημμένα αρχεία: (α) Υπ' αριθ. 4050/9.6.2022 Πρόσκληση (β) Παράρτημα A' - έντυπο οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή
  word.
  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών
  Μιχάλης Πρώιμος

   

   


  Συνημμένα:

  • 4050 Πρόσκληση υποβολής προσφορών_ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 571, Μέγεθος: 433 KB application/pdf
  • Παράρτημα Α'-Έντυπο οικονομικής προσφοράς .docx
   Μεταφορτώσεις: 554, Μέγεθος: 57 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012