Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • Εγγραφή στα Εργαστήρια Ροής υπογείων υδάτων και μεταφοράς ρύπων (ΜΗΠΕΡ)

Εγγραφή στα Εργαστήρια Ροής υπογείων υδάτων και μεταφοράς ρύπων (ΜΗΠΕΡ)

 • Συντάχθηκε 12-02-2010 17:00 από Varouchakis Emmanouil Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: evarouchakis<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΗΧΟΠ
  Εγγραφές στα εργαστήρια Ροής υπογείων υδάτων και μεταφοράς ρύπων θα γίνονται μέχρι την Παρασκευή 26/02/2010 στο εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής Κ1.010

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012