Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών
 • Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής κ. Φρυδάκη Ευαγγελία, Σχολή ΜΠΔ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής κ. Φρυδάκη Ευαγγελία, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 24-08-2018 10:35 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο: Φρυδάκη Ευαγγελία

  Αριθμός Μητρώου: 2012010063

  Τίτλος: Η επίδραση της ανάπτυξης της χρηματοοικονομικής και χρηματοπιστωτικής αγοράς στην ανάπτυξη της οικονομίας


  Περίληψη: Η ραγδαία εξάπλωση των χρηματοοικονομικών καινοτομιών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πρόσφατη οικονομική κρίση. Το γεγονός αυτό, αποδίδεται ευρέως στις αδυναµίες των πιστωτικών ιδρυµάτων να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την εκτίµηση και αξιολόγηση κινδύνων που υπάρχουν στο σύγχρονο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Όσον αφορά τη σχέση της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης με την οικονομική ανάπτυξη έχουν αναπτυχθεί διάφορες διφορούμενες απόψεις. Οι απόψεις αυτές αναπτύχθηκαν από ορισμένες σχολές σκέψης της οικονομικής επιστήμης. Η ομοιότητα που παρατηρείται στις απόψεις αυτές είναι στα κανάλια που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη διαμέσω της εκμετάλλευσης των επενδυτικών πόρων. Ακόμη, υποστηρίζεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης σχετίζεται με τη χρηματοοικονομική ανάπτυξη, την τεχνολογία και την κατανομή του εισοδήματος, το πολιτικό σύστημα και τη νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσματα των ερευνών που απορρέουν από τη διερεύνηση της εμπειρικής σχέσης ανάμεσα στη χρηματοοικονομική και οικονομική ανάπτυξη διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το χρηματοπιστωτικό σύστηµα, διευκολύνουν την κυκλοφορία του χρήµατος, επηρεάζουν τη ρευστότητα των αγορών κεφαλαίου και χρήµατος και βοηθάνε στην αποτελεσματικότερη κατανοµή του κεφαλαίου στα επενδυτικά σχέδια. Οι λειτουργίες αυτές φαίνεται ότι επηρεάζουν το βαθµό συσσώρευσης του κεφαλαίου στην οικονοµία και δίνουν ώθηση στη διαδικασία τεχνολογικής προόδου, η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει το ρυθµό της οικονοµικής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό η χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που επηρέασαν την οικονοµική ανάπτυξη των περισσότερων χωρών. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία θα καταγραφούν κάποια θεωρητικά στοιχεία της οικονομίας. Έπειτα, θα πραγματοποιηθεί θεωρητική προσέγγιση της χρηματοοικονομικής και χρηματοπιστωτικής αγοράς, προκειμένου ο αναγνώστης να είναι σε θέση να καταλάβει καλύτερα το εξεταζόμενο θέμα. Στη συνέχεια, θα καταγραφεί εμπειρική μελέτη χρησιμοποιώντας ένα δείγμα χωρών για την περαιτέρω ανάλυση του κεντρικού θέματος. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί οικονομετρική μέτρηση τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες. Για το λόγο ότι, από καιρό έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μια εμπειρική σχέση μεταξύ ΑΕΠ και πιστωτικής επέκτασης, για την οικονομετρική εκτίμηση των χωρών θα χρησιμοποιηθεί ως εξαρτημένη μεταβλητή η credit/gdp για την χρονική περίοδο 2000-2016. Τέλος, από την εξέταση των οικονομιών των χωρών του δείγματος θα διεξαχθούν βασικά συμπεράσματα που θα οδηγήσουν στη διαπίστωση του βαθμού που η ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής και χρηματοπιστωτικής αγοράς επηρεάζει την ανάπτυξη της οικονομίας.


  Επιβλέπων: Φώτης Πασιούρας
  Πρώτο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης
  Δεύτερο Μέλος: Γιώργος Ατσαλάκης


  Ημερομηνία Εξέτασης
  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 30/08/18

  Ώρα: 11:30 π.μ.

  Χώρος Εξέτασης
  Αίθουσα: Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων & Πρόβλεψης.
  Κτίριο: ΜΠΔ  Τόπος: Δ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.007
  Έναρξη: 30/08/2018 11:30
  Λήξη: 30/08/2018 12:00


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012