Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών
 • Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Λουμπάκη Γεωργίου - Σχολή ΜΠΔ (Διόρθωση)

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Λουμπάκη Γεωργίου - Σχολή ΜΠΔ (Διόρθωση)

 • Συντάχθηκε 27-08-2018 11:23 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο: Λουμπάκης Γεώργιος

  Αριθμός Μητρώου: 2012010063

  Τίτλος: Εμπειρική ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τη χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα.


  Περίληψη: Η παγκοσμιοποιημένη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων στον τραπεζικό τομέα, όπως online banking, mobile banking, phone banking έχουν δημιουργήσει ένα φαινόμενο το οποίο καλείται να εξετάσει η παρούσα διπλωματική εργασία. Αρχικά προσδιορίζονται βασικοί όροι, απαραίτητοι για την κατανόηση της ανάλυσης που πρόκειται να ακολουθήσει και δίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή σχετικά με το e - banking. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε ξένες χώρες και αφορούν τη χρήση νέων τεχνολογιών από το καταναλωτικό κοινό αλλά και τους προσδιοριστικούς παράγοντες υιοθέτησής τους. Παρόμοια έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά Κρήτης. Εφαρμόζοντας ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης διερευνάται εάν χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, η μόρφωση, το εισόδημα και η χρήση του διαδικτύου επηρεάζουν έναν καταναλωτή να αξιοποιήσει τις σύγχρονες μεθόδους στις συναλλαγές τους. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν σταδιακά στην διατύπωση ορισμένων προτάσεων που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στη διοίκηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 


  Επιβλέπων: Φώτης Πασιούρας
  Πρώτο Μέλος: Μιχάλης Δούμπος
  Δεύτερο Μέλος: Γιώργος Ατσαλάκης


  Ημερομηνία Εξέτασης
  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 30/08/18

  Ώρα: 11:00 π.μ.

  Χώρος Εξέτασης
  Αίθουσα: Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων & Πρόβλεψης.
  Κτίριο: ΜΠΔ


   

  Τόπος: Δ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.007
  Έναρξη: 30/08/2018 11:00
  Λήξη: 30/08/2018 11:30


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012