Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών
 • Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής κ. Χριστοδουλόπουλου Αντωνίου, Σχολή ΜΠΔ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής κ. Χριστοδουλόπουλου Αντωνίου, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 06-09-2018 13:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο: Χριστοδουλόπουλος Αντώνιος………………………………………
  Αριθμός Μητρώου: 2016019048………………………………………

  Θέμα
  Τίτλος στα Ελληνικά: Προσδιορισμός τροχιών ελάχιστης τραχύτητας σε φραιζάρισμα πολυαξονικών επιφανειών………………………………………


  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων: Αριστομένης Αντωνιάδης………………………………………
  Πρώτο Μέλος: Νικόλαος Μπιλάλης………………………………………
  Δεύτερο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης…………………….………….……

  Περίληψη
  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Το αντικείμενο της προτεινόμενης μεταπτυχιακής εργασίας αφορά τις κατεργασίες κοπής με αφαίρεση υλικού με φραιζάρισμα με κονδυλοφόρα εργαλεία σφαιρικής απόληξης, οι οποίες αποτελούν μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μηχανουργικές κατεργασίες αποπεράτωσης στη βιομηχανία. Για τη βέλτιστη επιλογή των συνθηκών κατεργασίας, ιδιαίτερα σε κοπές πολυαξονικών επιφανειών με περιορισμένων δυνατοτήτων ψηφιακά κέντρα κατεργασίας, στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται μια μεθοδολογία προσδιορισμού βέλτιστων τροχιών του κοπτικού εργαλείου λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική κλίση του εργαλείου ως προς την κατεργασμένη επιφάνεια σε κάθε θέση της. Η επιλογή των συνθηκών γίνεται μέσα από βάση τεχνολογικών πληροφοριών που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εργασίας αυτής και περιλαμβάνει τις προκύπτουσες δυνάμεις κοπής και τραχύτητες επιφανειών για μεγάλη ποικιλία συνθηκών κατεργασίας.

  Ημερομηνία Εξέτασης
  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 7/9/2018………………………………………
  Ώρα: 11:00………………………………………

  Χώρος Εξέτασης
  Αίθουσα: Β1101………………………………………
  Κτίριο: Β………………………………………


  Τόπος: Β1 - Αίθουσες Β, Β1.-101
  Έναρξη: 07/09/2018 11:00
  Λήξη: 07/09/2018 12:00


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012