Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ από την Σχολή ΑΡΜΗΧ

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ από την Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 23-06-2022 20:12 από Konstantinos-Alketas Ouggrinis Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: kouggrinis<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: ΔΕΠ ΑΡΜΗΧ.

  Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» από την συνέλευση της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΚ

  Η συνέλευση της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΚ μετά από διεξοδική συζήτηση κατέληξε ότι το Σχέδιο Νόμου υπολείπεται στο να δώσει μια ουσιαστική λύση στα σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρότι διατυπώνονται θετικές αλλαγές στα ζητήματα του ακαδημαϊκού πλουραλισμού και της κινητικότητας, υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία θεωρούνται προβληματικά.

  Το πρώτο και βασικό ζήτημα που προβληματίζει τα μέλη της συνέλευσης είναι ο μικρός χρόνος διαβούλευσης επί του Σχεδίου, το οποίο αγγίζει ένα ευρύτατο φάσμα σε ένα κείμενο 400 σελίδων και 345 άρθρων, με συνέπεια η δυνατότητα ουσιαστικών και στοχευμένων παρατηρήσεων να είναι αδύνατη.

  Αναγκαστικά, λοιπόν, γίνονται μόνον οι ακόλουθες παρατηρήσεις επί του γενικού πλαισίου:

  • Το ζήτημα της νέας δομής διοίκησης εμπεριέχει ορισμένες προτάσεις οι οποίες θεωρείται ότι θα προκαλέσουν δυσλειτουργίες, καθώς καταφέρνει να δημιουργήσει ταυτόχρονα υπερσυγκεντρωτισμό και αύξηση της διοικητικής περιπλοκότητας. Εκφράζεται η ανησυχία ότι η εφαρμογή του νέου μοντέλου θα προξενήσει αρκετά προβλήματα λειτουργίας των οποίων η επίλυση θα είναι δυσχερής, καθώς τα διοικητικά όργανα δεν θα χαίρουν της ευρύτερης στήριξης της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ειδικά το γεγονός ότι ο Πρύτανης και ο Κοσμήτορας δεν θα εκλέγονται με απευθείας εκλογική διαδικασία από το εκλεκτορικό σώμα των μελών ΔΕΠ αλλά θα επιλέγονται από το Συμβούλιο Διοίκησης καταστρατηγεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ.
  • Επιχειρείται εκ νέου η θέσπιση περιορισμών στον χρόνο σπουδών, η οποία όμως πιθανότατα έρχεται σε αντίφαση με την ακαδημαϊκή κινητικότητα που, προς όφελος του πλουραλισμού, δημιουργεί αναπόφευκτα ζητήματα χρονικής καθυστέρησης.
  • Δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα της υποστελέχωσης σε  θέσεις υποστηρικτικού προσωπικού, ενώ αντ’ αυτού προβλέπεται αύξηση του αριθμού μελών των διοικητικών οργάνων, τα οποία δεν θα συμβάλουν  στην αντιμετώπιση  των  ζητημάτων της καθημερινής λειτουργίας και του φόρτου εργασίας, που αποτελούν μείζονα προβλήματα των ΑΕΙ.
  • Αντιμετωπίζονται όλα τα ιδρύματα με ίδιους όρους, χωρίς να υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για τα μικρότερα ιδρύματα, όπως για τις θέσεις των Κοσμητόρων στις μονοτμηματικές σχολές. Οι διαδικασίες αξιολόγησης και καταγραφής των επί μέρους σχολών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια έχουν συνεισφέρει αρκετές πληροφορίες ώστε να μπορούν να γίνουν ωφέλιμες προτάσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των ιδρυμάτων.
  •  Το πλαίσιο λειτουργίας και αξιολόγησης των διδασκόντων  που φαίνεται ότι θέλει να υιοθετήσει το Υπουργείο στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε μετρήσιμα κριτήρια και όχι σε ποιοτικά. Εμφανίζεται να υιοθετεί πρακτικές φημισμένων ιδρυμάτων  του εξωτερικού, αλλά δείχνει ότι αγνοεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ακαδημαϊκές επιδιώξεις που επί σειρά ετών έχουν διαμορφώσει οι σχολές αναφοράς και έχουν κριθεί ερευνητικά για αυτές.  Αν και οι πρακτικές που υιοθετεί στοχεύουν, όπως επικαλείται, στην ενίσχυση των ιδιαιτεροτήτων μεταξύ των ιδρυμάτων, στην πράξη ενισχύουν το αντίθετο.

  Είναι σημαντικό να δημοσιευτεί ένα υπόμνημα από το Υπουργείο που να εξηγεί τι θεωρεί ότι πετυχαίνει με την κάθε ρύθμιση, ώστε να μπορούν να γίνουν ουσιαστικές παρατηρήσεις προς την κατεύθυνση της επίλυσης των υπαρχόντων ζητημάτων και της κατάθεσης στοχευμένων προτάσεων από την ακαδημαϊκή κοινότητα.


  Συνημμένα:

  • Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ_ΤΕΛΙΚΟ.docx
   Μεταφορτώσεις: 181, Μέγεθος: 19 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012