Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και αναλωσίμων καθαριότητας για τις ανάγκες των κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και αναλωσίμων καθαριότητας για τις ανάγκες των κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 01-09-2022 10:45 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και αναλωσίμων καθαριότητας για τις ανάγκες των κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 5108/31.8.2022 πρόσκλησης.

  Προϋπολογισμός : 5.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 16.09.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 5108 Πρόσκληση υποβολής προσφορών_ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 372, Μέγεθος: 368 KB application/pdf
  • Παράρτημα Β' - Έντυπο οικονομικής προσφοράς.docx
   Μεταφορτώσεις: 362, Μέγεθος: 48 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012