Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Παροχή διευκρινίσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης, σύνδεσης και θέσης σε πλήρη λειτουργία ιστών φωτιστικών και φωτιστικών σωμάτων για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

Παροχή διευκρινίσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης, σύνδεσης και θέσης σε πλήρη λειτουργία ιστών φωτιστικών και φωτιστικών σωμάτων για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 08-09-2022 14:38 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ότι κατόπιν ανάρτησης της υπ΄αριθμ. 95/06.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011197117) υποβλήθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα και δόθηκαν οι αντίστοιχες απαντήσεις από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

  ΕΡΩΤΗΜΑ 1:

  Κάθε φωτιστικό σώμα θα έχει κρυστάλλινο κώδωνα θερμοανθεκτικό, που θα συνδέεται μόνιμα με το φωτιστικό σώμα μέσω βιδών και ειδικών μεταλλικών συνδέσμων;

  Απάντηση:

  Αν το φωτιστικό σώμα που προσφέρεται καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι δηλαδή ένα ενιαίο σώμα από το εργοστάσιο κατασκευής του, τότε δεν απαιτούνται βίδες και ειδικοί σύνδεσμοι.

  Αν το φωτιστικό σώμα προσκομιστεί σε σετ τεμαχίων, είναι δηλαδή συναρμολογούμενο, θα πρέπει για να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης,  τα τεμάχια αυτά να είναι κατάλληλα και εύκολα στην συναρμολόγηση τους καθώς και να παρέχονται σαφής και κατανοητές οδηγίες συναρμολόγησης, προκειμένου το προσωπικό του Ιδρύματος να προβεί στη συναρμολόγηση και τοποθέτησή τους.

  ΕΡΩΤΗΜΑ 2:

  Κάθε φωτιστικό σώμα θα συνοδεύεται από πλήρες ακροκιβώτιο ηλεκτρικών διασυνδέσεων με το δίκτυο ενέργειας;

  Απάντηση:

  Στους ήδη υφιστάμενους ιστούς του Πολυτεχνείο Κρήτης, υπάρχει ακροκιβώτιο διασύνδεσης με το δίκτυο ενέργειας που παρέχει 230V AC.

  Αν το φωτιστικό σώμα απαιτεί άλλου είδους ακροκιβώτιο ή απαιτεί κάποιο επιπρόσθετο ακροκιβώτιο, αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην Προσφορά του Οικονομικού Φορέα.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Ιωάννα Κάβαλου

   


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012