Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση αδειών χρήσης της σουίτας λογισμικών νέφους MS Office 365, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση αδειών χρήσης της σουίτας λογισμικών νέφους MS Office 365, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 15-11-2022 15:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την ανανέωση αδειών χρήσης της σουίτας λογισμικών νέφους MS Office 365, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 1319/15.11.2022 πρόσκλησης.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 29.11.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 1319 Πρόσκληση υποβολής προσφορών με ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 352, Μέγεθος: 437 KB application/pdf
 • Συντάχθηκε 18-11-2022 12:01 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για την παρακάτω διόρθωση στις απαιτήσεις Τεχνικής Προσφοράς της υπ΄αριθμ. 1319/15.11.2022 ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανανέωση αδειών χρήσης της σουίτας λογισμικών νέφους MS Office 365, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης:

  Στην ενότητα 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,

  Α) σελ. 5 η απαίτηση Microsoft Productivity Gold διορθώνεται με την απαίτηση Microsoft Cloud Platform Gold.

  Β)  σελ. 6 η απαίτηση Microsoft Productivity Gold διορθώνεται με την απαίτηση Microsoft Cloud Platform Gold.

  Παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς να λάβουν υπόψη την παραπάνω διόρθωση για την υποβολή των προσφορών τους.

  Τμήμα Προμηθειών Πολυτεχνείου Κρήτης.

   

   


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012