Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, αμόλυβδη βενζίνη, υγραέριο) για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, αμόλυβδη βενζίνη, υγραέριο) για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • Συντάχθηκε 13-12-2022 17:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια καυσίμων (Τμήμα 1:πετρέλαιο θέρμανσης, Τμήμα 2: αμόλυβδη βενζίνη, Τμήμα 3: υγραέριο) για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 1781/13.12.2022 πρόσκλησης.

  Συνολικός προϋπολογισμός : 33.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Δύναται να υποβληθεί προσφορά είτε για το σύνολό των Τμημάτων είτε για ένα ή περισσότερα από αυτά.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 21.12.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 1781 Πρόσκληση υποβολής προσφορών με ΑΔΑΜ_s.pdf
   Μεταφορτώσεις: 318, Μέγεθος: 578 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012