Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των υποδομών του DΑΤΑ CENTER του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των υποδομών του DΑΤΑ CENTER του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 27-03-2023 14:23 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των υποδομών του Data Center του Πολυτεχνείου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 10.05.2023 έως 31.12.2023 , σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 3049/27.3.2023 πρόσκλησης.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 12.04.2023, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 3049 Πρόσκληση υποβολής προσφορών με ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 235, Μέγεθος: 543 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012