Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών
 • Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Μουστεράκη Αντώνη, Σχολή ΜΠΔ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Μουστεράκη Αντώνη, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 29-03-2023 12:37 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 31/03/2023 12:00
  Λήξη: 31/03/2023 13:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο: Μουστεράκης Αντώνης

  Αριθμός Μητρώου: 2017010188

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά: Ανάλυση ταλαντώσεων και διάγνωση βλαβών σε ανεμογεννήτρια 660kW

  Τίτλος στα Αγγλικά: Vibration Analysis & fault detection in wind turbine 660kW

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων: Γεώργιος Σταυρουλάκης

  Πρώτο Μέλος: Παναγιώτης Αλευράς

  Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη

   

  Περίληψη

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

  Στη διπλωματική εργασία που θα εκπονηθεί θα γίνει η ανάλυση της μεθόδου προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων, μία νέα τάση προσέγγισης στον τρόπο συντήρησης, θα περιγράφουν τα πρότυπα βάση των διεθνών κανονισμών, ο τρόπος λήψης των μετρήσεων σε ανεμογεννήτρια, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και οι ενέργειες τις οποίες πρέπει να εκτελεστούν ώστε να επιδιορθωθούν οι βλάβες. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μελέτη περίπτωσης από πραγματικά δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας ανεμογεννήτριας εγκατεστημένης σε ελληνικό νησί με σκοπό την καθοδήγηση, μέσω των ευρημάτων, των συνεργείων συντήρησης για να επιτευχθεί ο ταχύτερος χρόνος επισκευής και επαναλειτουργίας. Από την ανάλυση των δεδομένων θα αναδειχθούν φθορές στους τριβείς του κυρίου άξονα μετάδοσης της κίνησης, στα γρανάζια του κιβωτίου και στα ηλεκτρολογικά στοιχεία της γεννήτριας. Η προσέγγιση στη διάγνωση βλαβών θα γίνει με τη μέθοδο ανάλυσης ταλαντώσεων οι ενδείξεις της οποίας θα επαληθευτούν από τη μέθοδο ανάλυσης ελαίου (όπου αυτό είναι εφικτό) και από φωτογραφικό υλικό κατά τη διάρκεια της συντήρησης σε χώρο μηχανουργείου. Τέλος θα αναφερθούν τα οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή της μεθόδου.

   

  Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 31/03/2023

  Ώρα: 12:00

   

  Χώρος Εξέτασης

  Αίθουσα: ………………………………………

  Κτίριο: ………………………………………

  https://tuc-gr.zoom.us/j/99311138188?pwd=YjBzSENvb0pYSXI1b1RmTjdkVkxuUT09



© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012