Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών
 • Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μακκά Ελευθερίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μακκά Ελευθερίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 03-04-2023 17:00 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Γ4 - Κτίριο Γ4 (υπό κατασκευή)
  Έναρξη: 05/04/2023 16:00
  Λήξη: 05/04/2023 17:00

  Ονοματεπώνυμο:Μακκά Ελευθερία

  Τίτλος:Η αειφορία στην Αρχιτεκτονική του Shigeru Ban
  Title:Sustainability in Shigeru Ban’s work

  Τετάρτη 5 Απριλίου 2022, 16:00 μ.μ.

  Εξεταστική Επιτροπή
      
  Επίκουρη Καθηγήτρια:  Μαρία Μανδαλάκη 
  Επίκουρος Καθηγητής:  Κακάβας Σπυρίδων 
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια:  Καραμανέα Παναγιώτα 


  Περίληψη


  Στην παρούσα ερευνητική εργασία διερευνάται ο ρόλος της αειφορίας στην αρχιτεκτονική του Shigeru Ban. Στο έργο του αρχιτέκτονα, εξετάζονται οι παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν και συνθέτουν την Ιαπωνική αρχιτεκτονική, από την παράδοση μέχρι και την σύγχρονη εποχή. Αρχικά, γίνεται αναφορά στον Semper και την θεωρία του, γύρω από τις τέσσερις τέχνες, με σκοπό την ανάλυση των πρωταρχικών στοιχείων που συνθέτουν την αρχιτεκτονική. Στην συνέχεια, αναλύονται τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής Ιαπωνικής αρχιτεκτονικής, με στόχο την αναζήτηση της αειφορίας μέσα σε αυτή. Με την ανάλυση αρχιτεκτονικών παραδειγμάτων της αρχιτεκτονικής του Shigeru Ban, τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια έργα του, καθώς και σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης, αναλύεται η σύγχρονη Ιαπωνική αρχιτεκτονική, και οι επιρροές που έχει δεχτεί από την παράδοση. Έτσι, δίνεται η αφορμή να κατανοηθεί η σχέση της  σύγχρονης Ιαπωνικής αρχιτεκτονικής με την αειφορία, καθώς και η σύνδεσή της με την παραδοσιακή μέσω της αναγνώρισης αειφόρων στοιχείων σε αυτή. 

  Λέξεις κλειδιά: Ιαπωνική αρχιτεκτονική, παράδοση, αειφορία (Semper , ο συνθέτης των εννοιών), σύγχρονη αρχιτεκτονική, αειφορία (Shigeru Ban ο συνθέτης των εννοιών).


  Abstract

  This research paper analyses the role of sustainability in Shigeru Ban's architecture. In the architect's work, the factors that shape and compose Japanese architecture, from the traditional to modern time architecture, are examined. Initially, reference is made to Gottfried Semper and his theory, about the four arts, in order to analyze the primary elements that are compose architecture as it is. Also, the characteristics of traditional Japanese architecture are analyzed, with the aim of seeking sustainability within it. By analyzing architectural examples of Shigeru Ban's work, both in his private and public works, as well as in emergency shelters, contemporary Japanese architecture is analyzed, and the influences it has received from tradition. Thus, the occasion is given to understand the relationship of modern Japanese architecture with sustainability, as well as its connection with traditional architecture, through the recognition of sustainable elements in it. 

  Keywords: Japanese architecture, tradition, sustainability ( Semper, the concept composer), modern architecture, sustainability (Shigeru Ban the concept composer).© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012