Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου της καλής λειτουργίας και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου της καλής λειτουργίας και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 07-04-2023 16:03 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου της καλής λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 3282/7.4.2023 πρόσκλησης.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 25.04.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 3282 Πρόσκληση με ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 171, Μέγεθος: 442 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012