Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών
 • Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Λαδή Προκοπίου-Σχολή ΑΡΜΗΧ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Λαδή Προκοπίου-Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 02-05-2023 10:50 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 02-05-2023 10:55

  Τόπος: η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 03/05/2023 09:00
  Λήξη: 03/05/2023 10:00

   

  Ονοματεπώνυμο:Προκόπιος Λαδής 

  Τίτλος:Απ’ τον Λαβύρινθο στα Dungeons: Οι έννοιες του Δαιδαλώδους και του Υπογείου από τα Αναλογικά στα Ψηφιακά Παιχνίδια Φαντασίας

  Title:From Labyrinth to Dungeons: The meanings of Labyrinthine and Underground from Analog to Digital Fantasy Games

  Τετάρτη 3 Μαΐου 2023, 9.00π.μ.
  Η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης

  Εξεταστική Επιτροπή
      
  Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Ρότσιος (επιβλέπων)
  Καθηγητής Κωνσταντίνος - Αλκέτας Ουγγρίνης
  Επίκουρη Καθηγήτρια Άννα Καραγιάννη 

  Περίληψη

  Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η κατανόηση της
  προέλευσης, της φύσης και της λειτουργίας των χωρικών συστημάτων
  των παιχνιδιών φαντασίας και η ανάδειξη τους ως ολοκληρωμένες αρ-
  χιτεκτονικές κατασκευές. Έχοντας ως αφετηρία την Υπόγεια φύση και
  την Δαιδαλώδη δομή του αρχετυπικού χωρικού-μοντέλου περιπέτειας
  ‘Dungeon’, αναλύονται τα χαρακτηριστικά του ‘δαιδαλώδους’ και κατ’
  επέκταση του λαβυρίνθου ως αρχιτεκτονικό σύστημα, τα χαρακτηριστικά
  του ‘υπογείου’ και η φαντασιακή τους δυναμική, καθώς και ο τρόπος
  με τον οποίο οι δύο έννοιες σχετίζονται με την σύνθεση του χωρι-
  κού περιβάλλοντος των παιχνιδιών φαντασίας. Τέλος, παρουσιάζονται
  ορισμένα καίρια παραδείγματα αρχετυπικών ψηφιακών παιχνιδιών φα-
  ντασίας, αναγνωρίζοντας την ‘Δαιδαλώδη-Υπόγεια’ λογική στον πυρήνα
  της σύνθεσης και της λειτουργίας τους.

   

   

   


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012