Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

Ενεργοποίηση Σελίδας Δημοσίων Ανακοινώσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 04-06-2009 14:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 04-06-2009 14:18

  Από την 4 Ιουνίου 2009 ενεργοποιήθηκε η διεύθυνση http://www.tuc.gr/news.html απ' όπου είναι προσβάσιμες όλες οι δημόσιες ανακοινώσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης (προκηρύξεις, συμβάσεις, ανακοινώσεις κλπ.).

  Για παλαιότερες σχετικές ανακοινώσεις, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις σελίδες
  Συμβάσεις Τμήματος Προμηθειών
  Γενικές Προκηρύξεις Πολυτεχνείου Κρήτης

  Για προβλήματα στη χρήση της σελίδας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το webmaster<στο>isc.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012