Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής κ. Σφακιωτάκη Ιωάννα, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 24-08-2018 10:26 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο: Σφακιωτάκη Ιωάννα

  Αριθμός Μητρώου: 2015019018

  Τίτλος: H Επίδραση των ξένων τραπεζών στα Εγχώρια τραπεζικά Συστήματα
  Περίληψη: Τις τελευταίες δεκαετίες το διεθνές εμπόριο αγαθών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει επεκταθεί σημαντικά, καθώς όλο και περισσότερα τραπεζικά ιδρύματα έχουν γίνει πλέον διεθνή. Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες έχουν επεκταθεί ιδρύοντας θυγατρικές και υποκαταστήματα στο εξωτερικό ή αναλαμβάνοντας την ίδρυση ξένων τραπεζών. Κύριο ρόλο ώθησης στη διεθνοποίηση του τραπεζικού τομέα, κατέχει η απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών σε όλο τον κόσμο. Από το 1995 και έπειτα, τόσο οι αναπτυσσόμενες όσο και οι αναπτυγμένες χώρες επιτρέπουν όλο και περισσότερο την είσοδο ξένων τραπεζών. Στην παρούσα εργασία, αρχικά θα γίνει μια ιστορική αναδρομή στην διεθνή τραπεζική και στην επέκταση των εγχώριων τραπεζών σε ξένες αγορές. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι λόγοι για τους οποίους εισέρχονται οι ξένες τράπεζες στις εγχώριες αγορές, αλλά και ποιες είναι οι συνέπειες από την είσοδό τους. Ακόμη, θα πραγματοποιηθεί μια εμπειρική μελέτη με τη χρήση οικονομετρικών υποδειγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστεί η επίδραση του αριθμού και του μεριδίου αγοράς των ξένων τραπεζών σε διάφορες πτυχές της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος και συγκεκριμένα στο πως αυτές επηρεάζονται από τη χρήση πιστωτικών καρτών. Το δείγμα αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά και από αρκετές ανεξάρτητες μεταβλητές και τα στοιχεία αφορούν την τελευταία περίπου δεκαετία.

  Επιβλέπων: Φώτης Πασιούρας
  Πρώτο Μέλος: Μιχάλης Δούμπος
  Δεύτερο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης  Ημερομηνία Εξέτασης
  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 29/08/18

  Ώρα: 11:00 π.μ.

  Χώρος Εξέτασης
  Αίθουσα: Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων & Πρόβλεψης.
  Κτίριο: ΜΠΔ  Τόπος: Δ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.007
  Έναρξη: 29/08/2018 11:00
  Λήξη: 29/08/2018 12:00


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012