Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής κ. Παππά Αθανασιου, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 30-08-2018 10:39 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο: Παππάς Αθανάσιος
  Αριθμός Μητρώου: 2014019050

  Θέμα
  Τίτλος στα Ελληνικά: Επισκόπηση των τεχνικών και περιβαλλοντικών δυνατοτήτων Γεωθερμικών Συστημάτων μέσω της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής
  Τίτλος στα Αγγλικά : Review of the technical and environmental capabilities of Geothermal Systems through Life Cycle Assessment (LCA)

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων
  Πρώτο Μέλος: Πουλιέζος Αναστάσιος
  Δεύτερο Μέλος: Κονσολάκης Μιχάλης

  Περίληψη
  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Γίνεται μία αναλυτική επισκόπηση επιστημονικών πηγών που έχουν χρησιμοποιήσει την Ανάλυση Κύκλου Ζωής σε διάφορες εφαρμογές γεωθερμίας, καθώς και των τεχνικών και περιβαλλοντικών δυνατοτήτων που μπορεί αυτή να προσφέρει.

  Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά :). In this study, we make a detailed review of academic sources that have used LCA in various applications of geothermal energy, as well as the technical and environmental capabilities this technology has to offer.

  Ημερομηνία Εξέτασης
  Ημέρα/ Μήνας/ Έτος: 31/08/2018
  Ώρα: 11:00

  Χώρος Εξέτασης
  Αίθουσα: Δ3.003
  Κτίριο: Κτίριο Δ3 (Κτίριο ΜΠΔ)


  Τόπος: Δ3 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ3.003
  Έναρξη: 31/08/2018 11:00
  Λήξη: 31/08/2018 12:00


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012